Príšerky na farme

Když mladý fešák z města, Jack Haylee, zdědí po svém nebohém strýci Karloffovi farmu v Grave Acres, absolvuje díky tomu prapodivné dobrodružství. Jackův celoživotní sen žít v blízkém kontaktu s přírodou utrpí hned po jeho příjezdu na farmu, kde objeví takovou spoustu divných věcí, že by se nad nimi naježily vlasy na hlavě i starému McDonaldovi.
 
 
V domě straší, vnitřek stáje vypadá jako by se jednalo spíše o laboratoř nějakého šíleného vědce
a pokusy strýčka Karloffa s obilím navíc způsobily, že se na poli objevují velmi podivné plodiny.
Nejděsivější objev ho však čeká až ve chvíli, kdy zjistí, že zvířata na farmě jsou ve skutečnosti
netvoři.
Tito netvoři se Jacka snaží zahnat. Ten ale časem zjistí, že při bližším ohledání nejsou až zas tak
strašidelní, jak se mu původně zdálo - že se spíše jedná o skupinku podivných tvorů. Na rozdíl
od Jacka, který je svou farmu nucen vést poněkud zastaralým způsobem, mají jeho sousedi
Gotíkovi všechno plně automatizované. Gotíkovi navíc dělají vše pro to, aby se svého nového
souseda zbavili. Jsou schopni provést takřka cokoli jen aby jej přinutili farmu v Grave Acres
zrušit a odejít zpátky do města. Jack se sice snaží, ale ve farmaření se zrovna moc nevyzná,
takže se spoléhá zejména na svoje "zvířata". Netvory sice farmaření baví, nicméně mnohem
zábavnější pro ně je, když mají možnost strašit lidi. Nakonec si však i oni uvědomí, že ať se jim
to líbí nebo ne, pokud zde chtějí žít,s potřebují Jacka a on zase potřebuje je, takže se z nich
zanedlouho stane divná, značně děsivá rodinka.
 

Fotogaléria: Príšerky na farme